Комплект Ревацил+Реватоп
30-60 куб. м - за 2 месеца; 60-90 куб. м - за 1 месец


Комплект Ревацил+Реватоп+РеваАкт
18 - 30 куб. м за 1 месец


Берлинг'О 2-4
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 5-8
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 9-15
Комплект за 12 седмици


Revacil SPA
Комплект за джакузи

Безхлорни препарати

 

Цена с ДДС:

 30,00 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.

Ръководство за ползване

 

    1.   Басейна се пълни с вода;

    2.  Изсипват се 0,75 л „Реватоп”/не е включен в комплекта/;

    3.   Помпата се включва да работи 12 часа;

    4.   След 12 часа се изсипва равномерно в басейна един цял

            балон от комплекта „БерлингО”

    5.   Помпите се включват за 4 часа.

    6.   Басейна е готов за ползване.

 

Всяка седмица в определен ден /примерно петък/ се изсипва нов балон от к-та „БерлингО”. Помпата се включва за 4 часа.

Всяка трета седмица се изсипва отново 0,75 л „Реватоп” и балон с препарат, както е описано в т.3,4 и 5.

Изсипването на препаратите да става близко до повърхността на водата, за да се избегнат пръски.

 

ВНИМАНИЕ! За басейн, който е третиран преди с хлор, първото количество Реватоп да е 1 л. Реватопа изчиства остатъците от хлор в басейна и филтриращата система. Несъвместими са хлорните и безхлорните препарати.

 

 

Приятно къпане!